Dr. Melle Teusens, 160 bladzijden, 20 gulden

Dr. Melle Teusens, hoogleraar Griekse geschiedenis aan de Universiteit van Klethoven  biedt een inkijkje in de mythologie uit de Grieks- Romeinse tijd. Dit boek is deel 5 uit de tiendelige boekenserie van Dr. Teusens over de Griekse kunstgeschiedenis.

De pers over 'Griekse Beeldhouwkunst ontleed':

''Is het niet ontleedt met 'dt'? ★★★★ - West-Gronings Dagblad.